Liên kết nhanh

HaLongthuysinh OnlineHotline: 0918596868


Hướng nghiệp Stylecity

Dậy vẽ Móng

Thời Trang KIM DUNG liên tục nhận học sinh..Chương trình được Cửa hiệu Kim Dung chuyên làm đẹp Tóc-Mi-Móng trong chợ Hạ Long2(Loong Toong) đào tạo thực hành ra nghề cho nhiều cửa hàng.Các học viên có thể thẩm định sự tín nhiệm của khách hàng đối với chị Dung-Cửa hiệu của chị được đánh giá là đông khách nhất và các học viên học ở đây có thể thấy tự tin và cảm nhận: Bình Thường Nhưng  Tạo  Nghề

 

 

 

Dậy nghề uốn Tóc

Thời Trang KIM DUNG liên tục nhận học sinh.Chương trình được Cửa hiệu Kim Dung chuyên làm đẹp Tóc-Mi-Móng trong chợ Hạ Long2(Loong Toong) đào tạo thực hành ra nghề cho nhiều cửa hàng.Các học viên có thể thẩm định sự tín nhiệm của khách hàng đối với chị Dung-Cửa hiệu của chị được đánh giá là khá đông khách và các học viên khi học ở đây có thể tự tin và cảm nhận thấy: Bình Thường Nhưng Tạo  Nghề

 

 

Tự Tin Vào Nghề

Trang hiện tại: 1   Tổng số trang: 1